Ik geloof in verbinding.

In verbinding met mensen ligt het herstel.

54ec4a018474078b309d8168_Pasfoto%20beterverder%20onbewerkt-vierkant.jpg54edc8eee9be50bb55cac706_linkedin.ico

Wim van de Voorde

Professional counselling & therapy

Lees verder

Verbinding als sleutel

Zorg voor de ander en zorg voor jezelf zijn intrigerende thema’s. Als dit niet in balans is dan verstoort dat relaties.

Zien en gezien worden, horen en gehoord worden zijn belangrijke aspecten van het mens zijn. Aan mij de uitdaging om het niet geziene, het niet gehoorde aan het licht te brengen. Om te kijken naar mogelijkheden tot herstel om zo mensen weer (meer) tot hun recht te laten komen zodat ze van betekenis zijn voor zichzelf en voor de ander.

"Zorg voor de ander en zorg voor jezelf zijn intrigerende thema's. Als dit niet in balans is dan verstoort dat relaties."

Mijn levensovertuiging is bepalend voor de manier waarop ik naar de mens kijk. Door God gewild en bedoeld. Juist daarom is iedereen welkom in mijn praktijk. In deze visie hoort het levensverhaal van ieder mens thuis en krijgt dan ook een plek in de therapie. Therapeutische interventies en mijn persoonlijke levensovertuiging sluiten elkaar niet uit maar vullen elkaar juist aan en openen wegen naar herstel.

 

Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van verschillende vormen van therapie waarbij de contextuele therapie de belangrijkste is. Dit is een benadering waarbij uitgegaan wordt dat problemen en levensvragen niet los staan van wat in de generaties is doorgegeven. Hulpvragen worden vanuit deze context benaderd. Met deze context wordt bedoeld de verbondenheid met uw partner, ouders, grootouders, kinderen en andere belangrijke (familie)relaties. Contextuele therapie houdt rekening met afkomst en toekomst en wordt daarom ook intergenerationele therapie genoemd.

Een warme, mensgerichte en deskundige collega en vriend...

- Arie de Rover

Aanbevelingen:

"Een warme, mensgerichte en deskundige collega en vriend"

Een warme, mensgerichte en deskundige collega en vriend. Zo wil ik Wim omschrijven, hoewel de term ‘collega’ niet helemaal juist is. Wim is officieel opgeleid om mensen deskundig te begeleiden, voor mij geldt dat helaas niet. Met veel vertrouwen heb ik de afgelopen jaren veel mensen met (levens)problemen doorverwezen naar Wim. Niemand is ooit teleurgesteld komen klagen over zijn hulpverlening. Zijn persoonlijkheid zorgt ervoor dat mensen zich welkom voelen en door zijn inlevingsvermogen voelen zij zich echt gezien. Wim biedt meer dan een luisterend oor en relevante adviezen. Hij luistert met zijn hart en voelt zich verbonden met mensen in nood.

 

Arie de Rover
Counselor en spreker

"Met vertrouwen verwijs ik nogal eens door naar Wim van de Voorde."

“Vanuit mijn rol als predikant kom ik soms in situaties waarin behoefte is aan psychosociale hulp. Met vertrouwen verwijs ik nogal eens door naar Wim van de Voorde. Ik ken hem als een authentiek en betrokken persoon die weet wat luisteren is. Wim is een professionele hulpverlener die vanuit zijn kennis, persoonlijk geloof, en competenties goed weet aan te sluiten bij de hulpvragen. Wim blijft daarbij binnen zijn professie en verwijst zo nodig door. Mijn ervaring is dat hij in de samenwerking met mij als predikant een betrouwbare partner is.”

 

Predikant in de Protestantse kerk Nederland

"Een counselor die je helpt de problemen waar je mee worstelt open onder ogen te zien. "

“Wim van de Voorde is een counselor die je helpt de problemen waar je mee worstelt open onder ogen te zien. Een ervaren en deskundige counselor!”

 

Janet Vugts
GZ-Psycholoog

"Wim kan helpen de relatie en gebieden waar de knelpunten zitten in beweging te krijgen."

“Goede hulpverlening vind je op verschillende plaatsen. Daarbij ook een goede en vooral prettige hulpverlener vinden is wat moeilijker. Wim is er zo een. In mijn optiek staat hij voor betrouwbaarheid, is hij benaderbaar, werkt en ontmoet hij vanuit gelijkwaardigheid waarbij hij met zijn goede analytische kijk samen met de cliënt op een gestructureerde manier de problemen, de hulpvraag en passende adviezen op heldere wijze bespreekt en op een rijtje zet tijdens de gesprekken. Hij veroordeelt niet, zoekt de dialoog en helpt de cliënt ook deze dialoog in het leven aan te gaan met zijn of haar dierbaren. Concreet: Wim kan helpen de relatie en gebieden waar de knelpunten zitten in beweging te krijgen. Tevens weet hij ook waar zijn grenzen liggen en, vanuit zijn professionaliteit, schroomt hij niet te verwijzen wanneer dat nodig is. Een fijne kerel, die kwaliteit levert.”

 

Joost van Dijk
Psycholoog